تاریخ امروز: جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸   -   Friday, November 15, 2019

 قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20
تعداد مشاهده مقاله: 169931
 تست هوش: هوش آزمای عددی
تعداد مشاهده مقاله: 6027
 کارایی نیمکره های مغز
تعداد مشاهده مقاله: 5304
 تست هوش: کشف رابطه اعداد!
تعداد مشاهده مقاله: 5253
 انواع هوش از دید هوارد گاردنر
تعداد مشاهده مقاله: 3926
 از تفکر عمودی تا تفکر جانبی
تعداد مشاهده مقاله: 3903
 هوش عاطفی (هیجانی) چیست؟
تعداد مشاهده مقاله: 3795
 محبوب‌ترین اعداد جهان
تعداد مشاهده مقاله: 3727
 معمای المپیادی: سن ناخدا
تعداد مشاهده مقاله: 3661
مقالاتهوش - ( 17 مطلب)

انتشار
۱۴ بهمن ۹۲
3.17
امتیاز کاربران از ۵
3795 بازدید
انتشار
۱۳ بهمن ۹۲
5
امتیاز کاربران از ۵
1872 بازدید
انتشار
۱۲ بهمن ۹۲
5
امتیاز کاربران از ۵
3926 بازدید
انتشار
۱۲ بهمن ۹۲
4
امتیاز کاربران از ۵
2741 بازدید
انتشار
۱۲ بهمن ۹۲
5
امتیاز کاربران از ۵
2795 بازدید
بازگشت به صفحه مقالات