تاریخ امروز: دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸   -   Monday, March 25, 2019

 قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20
تعداد مشاهده مقاله: 160105
 تست هوش: هوش آزمای عددی
تعداد مشاهده مقاله: 5688
 کارایی نیمکره های مغز
تعداد مشاهده مقاله: 4967
 تست هوش: کشف رابطه اعداد!
تعداد مشاهده مقاله: 4819
 انواع هوش از دید هوارد گاردنر
تعداد مشاهده مقاله: 3667
 از تفکر عمودی تا تفکر جانبی
تعداد مشاهده مقاله: 3640
 هوش عاطفی (هیجانی) چیست؟
تعداد مشاهده مقاله: 3534
 محبوب‌ترین اعداد جهان
تعداد مشاهده مقاله: 3366
 معمای المپیادی: سن ناخدا
تعداد مشاهده مقاله: 3355
مقالاتهوش - ( 17 مطلب)

انتشار
۱۴ بهمن ۹۲
3.17
امتیاز کاربران از ۵
3534 بازدید
انتشار
۱۳ بهمن ۹۲
5
امتیاز کاربران از ۵
1686 بازدید
انتشار
۱۲ بهمن ۹۲
5
امتیاز کاربران از ۵
3667 بازدید
انتشار
۱۲ بهمن ۹۲
4
امتیاز کاربران از ۵
2516 بازدید
انتشار
۱۲ بهمن ۹۲
5
امتیاز کاربران از ۵
2595 بازدید
بازگشت به صفحه مقالات