تاریخ امروز: شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶   -   Saturday, November 25, 2017

 قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20
تعداد مشاهده مقاله: 109713
 تست هوش: هوش آزمای عددی
تعداد مشاهده مقاله: 4845
 کارایی نیمکره های مغز
تعداد مشاهده مقاله: 4108
 تست هوش: کشف رابطه اعداد!
تعداد مشاهده مقاله: 3749
 هوش عاطفی (هیجانی) چیست؟
تعداد مشاهده مقاله: 2926
 انواع هوش از دید هوارد گاردنر
تعداد مشاهده مقاله: 2913
 از تفکر عمودی تا تفکر جانبی
تعداد مشاهده مقاله: 2896
 معمای المپیادی: سن ناخدا
تعداد مشاهده مقاله: 2571
 راز هایی در مورد مغز اینشتین
تعداد مشاهده مقاله: 2501
مقالاتهوش - ( 17 مطلب)

انتشار
۱۴ بهمن ۹۲
3.17
امتیاز کاربران از ۵
2926 بازدید
انتشار
۱۴ بهمن ۹۲
4.31
امتیاز کاربران از ۵
4108 بازدید
انتشار
۱۳ بهمن ۹۲
5
امتیاز کاربران از ۵
1223 بازدید
انتشار
۱۲ بهمن ۹۲
5
امتیاز کاربران از ۵
2913 بازدید
انتشار
۱۲ بهمن ۹۲
4
امتیاز کاربران از ۵
2016 بازدید
انتشار
۱۲ بهمن ۹۲
5
امتیاز کاربران از ۵
2101 بازدید
بازگشت به صفحه مقالات