تاریخ امروز: جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹   -   Friday, July 3, 2020

 قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20
تعداد مشاهده مقاله: 171840
 تست هوش: هوش آزمای عددی
تعداد مشاهده مقاله: 6333
 تست هوش: کشف رابطه اعداد!
تعداد مشاهده مقاله: 5592
 کارایی نیمکره های مغز
تعداد مشاهده مقاله: 5580
 از تفکر عمودی تا تفکر جانبی
تعداد مشاهده مقاله: 4208
 انواع هوش از دید هوارد گاردنر
تعداد مشاهده مقاله: 4202
 هوش عاطفی (هیجانی) چیست؟
تعداد مشاهده مقاله: 4069
 معمای المپیادی: سن ناخدا
تعداد مشاهده مقاله: 4001
- ( 16 مطلب)

انتشار
۱۴ بهمن ۹۲
3.17
امتیاز کاربران از ۵
4069 بازدید
انتشار
۱۲ بهمن ۹۲
5
امتیاز کاربران از ۵
4202 بازدید
انتشار
۱۲ بهمن ۹۲
3.82
امتیاز کاربران از ۵
2952 بازدید
انتشار
۱۲ بهمن ۹۲
5
امتیاز کاربران از ۵
2997 بازدید
بازگشت به صفحه مقالات