تاریخ امروز: يکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸   -   Sunday, August 25, 2019

 قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20
تعداد مشاهده مقاله: 168137
 تست هوش: هوش آزمای عددی
تعداد مشاهده مقاله: 5923
 کارایی نیمکره های مغز
تعداد مشاهده مقاله: 5202
 تست هوش: کشف رابطه اعداد!
تعداد مشاهده مقاله: 5121
 انواع هوش از دید هوارد گاردنر
تعداد مشاهده مقاله: 3837
 از تفکر عمودی تا تفکر جانبی
تعداد مشاهده مقاله: 3816
 هوش عاطفی (هیجانی) چیست؟
تعداد مشاهده مقاله: 3705
 محبوب‌ترین اعداد جهان
تعداد مشاهده مقاله: 3611
 معمای المپیادی: سن ناخدا
تعداد مشاهده مقاله: 3555
- ( 16 مطلب)

انتشار
۱۴ بهمن ۹۲
3.17
امتیاز کاربران از ۵
3705 بازدید
انتشار
۱۲ بهمن ۹۲
5
امتیاز کاربران از ۵
3837 بازدید
انتشار
۱۲ بهمن ۹۲
4
امتیاز کاربران از ۵
2669 بازدید
انتشار
۱۲ بهمن ۹۲
5
امتیاز کاربران از ۵
2720 بازدید
بازگشت به صفحه مقالات