تاریخ امروز: پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷   -   Thursday, October 18, 2018

 قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20
تعداد مشاهده مقاله: 142546
 تست هوش: هوش آزمای عددی
تعداد مشاهده مقاله: 5442
 کارایی نیمکره های مغز
تعداد مشاهده مقاله: 4733
 تست هوش: کشف رابطه اعداد!
تعداد مشاهده مقاله: 4499
 انواع هوش از دید هوارد گاردنر
تعداد مشاهده مقاله: 3475
 از تفکر عمودی تا تفکر جانبی
تعداد مشاهده مقاله: 3395
 هوش عاطفی (هیجانی) چیست؟
تعداد مشاهده مقاله: 3349
 معمای المپیادی: سن ناخدا
تعداد مشاهده مقاله: 3107
 محبوب‌ترین اعداد جهان
تعداد مشاهده مقاله: 3100

تعاریف و قوانین

تعداد مشاهده: 7616 بار
تعاریف و قوانین حل پازل کِن‌کِن:
 

- در یک جدول 3×3، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 3 استفاده کنید.
- در یک جدول 4×4، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 4 استفاده کنید.
- در یک جدول 5×5، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 5 استفاده کنید.
- در یک جدول 6×6، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 6 استفاده کنید.
- در یک جدول 7×7، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 7 استفاده کنید.
- در یک جدول 8×8، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 8 استفاده کنید.
- در یک جدول 9×9، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 9 استفاده کنید.
 
-- شما نمی‌توانید عددی را در یک ردیف یا یک ستون جدول تکرار کنید.

-- جدول کِن‌کِن به نواحی مختلفی تقسیم شده که به‌صورت پرنگ‌تر مشخص می‌شوند. به هرکدام از این نواحی،  "ناحیه" یا "قفس"  گفته ‌می‌شود.

-- در هر ناحیه، عددی وجود دارد که "مشخصه" نام دارد. مشخصه، تعیین می‌کند که اعداد درون هر ناحیه، چگونه باید با هم مرتبط شوند تا به عدد مشخصه برسید. (مثلاً +8 یعنی مجموع اعداد این ناحیه باید برابر 8 باشد.)

-- ناحیه‌ای که تنها یک خانه داشته باشد، با عدد مشخصه‌ی خود، پر می‌شود. (این خانه "راهنما" یا "سرنخ" هم نامیده می‌شود.)

-- یک عدد می‌تواند در یک ناحیه تکرار شود به شرط آنکه اعداد تکراری در یک ردیف یا ستون قرار نگیرند.

-- ترتیب قرار گرفتن عددها در یک ناحیه مهم نیست. (حتی برای مشخصه‌های شامل - و ÷)