تاریخ امروز: پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷   -   Thursday, August 16, 2018

 قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20
تعداد مشاهده مقاله: 132454
 تست هوش: هوش آزمای عددی
تعداد مشاهده مقاله: 5351
 کارایی نیمکره های مغز
تعداد مشاهده مقاله: 4654
 تست هوش: کشف رابطه اعداد!
تعداد مشاهده مقاله: 4361
 انواع هوش از دید هوارد گاردنر
تعداد مشاهده مقاله: 3406
 از تفکر عمودی تا تفکر جانبی
تعداد مشاهده مقاله: 3324
 هوش عاطفی (هیجانی) چیست؟
تعداد مشاهده مقاله: 3285
 معمای المپیادی: سن ناخدا
تعداد مشاهده مقاله: 3024
 محبوب‌ترین اعداد جهان
تعداد مشاهده مقاله: 2995

کتاب های کِن کِن

تعداد مشاهده: 4294 بار