تاریخ امروز: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶   -   Monday, September 25, 2017

 قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20
تعداد مشاهده مقاله: 93594
 تست هوش: هوش آزمای عددی
تعداد مشاهده مقاله: 4617
 کارایی نیمکره های مغز
تعداد مشاهده مقاله: 3984
 تست هوش: کشف رابطه اعداد!
تعداد مشاهده مقاله: 3598
 هوش عاطفی (هیجانی) چیست؟
تعداد مشاهده مقاله: 2828
 انواع هوش از دید هوارد گاردنر
تعداد مشاهده مقاله: 2808
 از تفکر عمودی تا تفکر جانبی
تعداد مشاهده مقاله: 2752
 معمای المپیادی: سن ناخدا
تعداد مشاهده مقاله: 2458
 راز هایی در مورد مغز اینشتین
تعداد مشاهده مقاله: 2411

کتاب های کِن کِن

تعداد مشاهده: 3641 بار